• محصول
برتولینی پمپ

محصولات › لوازم جانبی › سایر 

سایر


لوازم جانبی › سایر

کد محصول: PR16

  • فشار لازم برای تحریک رله 25 بار
  • حداکثر فشار قابل تحمل 280 بار
  •  ورودی 1/4 اینچ

کد محصول: PR5

  • فشار لازم برای تحریک رله 40 بار
  • حداکثر فشار قابل تحمل 280 بار
  •  ورودی 1/4 اینچ
بازگشت به لوازم جانبی