• محصول
برتولینی پمپ

اخبار 

۱۳۹۵/۸/۲۰

حضور شرکت فلزکار همدان در ششمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی و دام طیور اهواز

شرکت فلزکار همدان پذیرای شما میمانان عزیز از 11 لغایت 14 دی ماه درششمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی و دام طیوراهواز می باشد