• محصول
برتولینی پمپ

قوانین خرید آنلاین 

قوانین ارسال:
طبق قوانین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به صورت پست سفارشی ارسال می شود.
قوانین مرجوعی کالا:
به شرط استفاده نشدن کالا پس گرفته می شود و هزینه عودت بسته به عهده خریدار می باشد و وجه دریافتی پس از کسر هزینه پستی بعد از 3 روز کاری به حساب خریدار واریز می شود.